Văn bản pháp quy » Văn bản Đại Học Huế
Kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế và thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013.
Ngày 19/09/2012

 

Thông tin chi tiết văn bản

 

Mã số: DI532
Số - ký hiệu: KH 855/KH-ĐHH
Ngày nhập: 11-09-2012
Ngày ban hành: 11-09-2012
Tên văn bản: Kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế và thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Công văn - Văn bản điều hành khác
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Thanh tra - Pháp chế
Người ký: Giám đốc Đại học Huế
Từ khoá:  
Trích yếu:

Kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế và thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013.

Tài liệu: KH 855_KH_DHH _11192012.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo công văn

 

 

Hồ Ngọc Duy