Văn bản pháp quy » Văn bản Đại Học Huế
Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Đại học Huế.
Ngày 15/04/2013

 

Thông tin chi tiết văn bản

Mã số: DI620
Số - ký hiệu: QĐ: 559/QĐ-ĐHH
Ngày nhập: 10-04-2013
Ngày ban hành: 10-04-2013
Tên văn bản: Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Đại học Huế.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Đào tạo Đại học
Người ký: Giám đốc Đại học Huế
Từ khoá:  
Trích yếu:

Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Đại học Huế.

Tài liệu: QD 559_QD_DHH_21042013.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo quyết định

 

 

 

 

Hồ Ngọc Duy