Văn bản pháp quy » Văn bản Đại Học Huế
Quyết định: Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác đào tạo và công tác sinh viên.
Ngày 29/03/2013

 

Thông tin chi tiết văn bản

Mã số: DI616
Số - ký hiệu: QĐ: 456/QĐ-ĐHH
Ngày nhập: 28-03-2013
Ngày ban hành: 28-03-2013
Tên văn bản: Quyết định: Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác đào tạo và công tác sinh viên.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Đào tạo Đại học
Người ký: P. Giám đốc Lê Văn Anh
Từ khoá:  
Trích yếu:

Quyết định: Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác đào tạo và công tác sinh viên.

Tài liệu: QD 456_QD_DHH_22832013.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo quyết định

 

 

Hồ Ngọc Duy