Văn bản pháp quy » Văn bản Đại Học Huế
Quyết định: Về việc thành lập tổ thẩm định, xét duyệt báo cáo tài chính năm 2012.
Ngày 27/03/2013

Thông tin chi tiết văn bản

Mã số: DI613
Số - ký hiệu: QĐ: 365/QĐ-ĐHH
Ngày nhập: 18-03-2013
Ngày ban hành: 18-03-2013
Tên văn bản: Quyết định: Về việc thành lập tổ thẩm định, xét duyệt báo cáo tài chính năm 2012.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Kế hoạch tài chính
Người ký: Giám đốc Đại học Huế
Từ khoá:  
Trích yếu:

Quyết định: Về việc thành lập tổ thẩm định, xét duyệt báo cáo tài chính năm 2012.

Tài liệu: QD 365_QD_DHH_31832013.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo quyết định

 

Hồ Ngọc Duy