Văn bản pháp quy » Văn bản Đại Học Huế
Lịch công tác tuyển sinh Đại học Huế năm 2013
Ngày 29/01/2013

 

Thông tin chi tiết văn bản

Mã số: DI602
Số - ký hiệu: Cv 77/ĐHH-KTĐBCLGD
Ngày nhập: 25-01-2013
Ngày ban hành: 25-01-2013
Tên văn bản: Lịch công tác tuyển sinh Đại học Huế năm 2013.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Công văn - Văn bản điều hành khác
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Kiểm định chất lượng GDĐH
Người ký: Phó Giám đốc Lê Văn Anh
Từ khoá:  
Trích yếu:

Lịch công tác tuyển sinh Đại học Huế năm 2013.

Tài liệu: CV 77_DHH_KTDBCLGD_22512013.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo công văn

 

Hồ Ngọc Duy