Văn bản pháp quy » Văn bản Đại Học Huế
Quyết định: Thành lập đoàn thanh tra tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt II năm 2012.
Ngày 07/11/2012

 

 

Thông tin chi tiết văn bản

 

Mã số: DI556
Số - ký hiệu: QĐ: 2282/QĐ-ĐHH
Ngày nhập: 05-11-2012
Ngày ban hành: 05-11-2012
Tên văn bản: Quyết định: Thành lập đoàn thanh tra tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt II năm 2012.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Thanh tra - Pháp chế
Người ký: P. Giám đốc Lê Văn Anh
Từ khoá:  
Trích yếu:

Quyết định: Thành lập đoàn thanh tra tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt II năm 2012.

Tài liệu: QD 2282_QD_DHH_15112012.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo quyết định

 

 

Hồ Ngọc Duy