Văn bản pháp quy » Văn bản Đại Học Huế
Quyết định: Thành lập tổ Quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, viên chức Đại học Huế
Ngày 30/10/2012

 

Thông tin chi tiết văn bản

 

Mã số: DI549
Số - ký hiệu: QĐ 2182/QĐ-ĐHH
Ngày nhập: 23-10-2012
Ngày ban hành: 23-10-2012
Tên văn bản: Quyết định: Thành lập tổ Quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, viên chức Đại học Huế
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Tổ chức - Nhân sự
Người ký: Giám đốc Đại học Huế
Từ khoá:  
Trích yếu:

Quyết định: Thành lập tổ Quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, viên chức Đại học Huế

Tài liệu: QD 2182_QD_DHH_223102012.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo quyết định

 

 

Hồ Ngọc Duy