Văn bản pháp quy » Văn bản Đại Học Huế
Về việc: Xét khen thưởng khuyến khích Tài năng năm 2012.
Ngày 12/10/2012

 

Thông tin chi tiết văn bản

 

Mã số: DI544
Số - ký hiệu: CV 983/ĐHH-TTPC-TĐKT
Ngày nhập: 11-10-2012
Ngày ban hành: 11-10-2012
Tên văn bản: Về việc: Xét khen thưởng khuyến khích Tài năng năm 2012.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Công văn - Văn bản điều hành khác
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Thanh tra - Pháp chế
Người ký: Trưởng ban Thanh tra Pháp chế - TĐKT
Từ khoá:  
Trích yếu:

Về việc: Xét khen thưởng khuyến khích Tài năng năm 2012.

Tài liệu: CV 983_DHH_TTPC_TDKT_111102012.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo công văn

 

 

Hồ Ngọc Duy