Văn bản pháp quy » Văn bản Đại Học Huế
Quyết định: Về việc Ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020.
Ngày 08/10/2012

 

 

Thông tin chi tiết văn bản

 

Mã số: DI542
Số - ký hiệu: QĐ:1992/QĐ-ĐHH
Ngày nhập: 05-10-2012
Ngày ban hành: 05-10-2012
Tên văn bản: Quyết định: Về việc Ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Đào tạo Đại học
Người ký: Giám đốc Đại học Huế
Từ khoá:  
Trích yếu:

Quyết định: Về việc Ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020.

Tài liệu: QD 1992_QD_DHH_25102012.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo quyết định

 

 

Hồ Ngọc Duy