Văn bản pháp quy » Văn bản khác
Thông báo: Về việc Tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Ngày 13/02/2012

 

Thông tin chi tiết văn bản

 

Mã số: DI463
Số - ký hiệu: TB 44_TB_CĐĐHH
Ngày nhập: 09-02-2012
Ngày ban hành: 09-02-2012
Tên văn bản: Thông báo: Về việc Tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Đoàn thể
Người ký: Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Từ khoá:  
Trích yếu:

Thông báo: Về việc Tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tài liệu: TB 44_TB_CDDHH922012.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo thông báo

 

 

Hồ Ngọc Duy