Tin tức sự kiện » Thông cáo bạn đọc
Thông báo V/v Trang website tainguyenso.hce.edu.vn
Ngày 21/09/2020
Sau một thời gian khắc phục.

Nay, Thư viện kính thông báo đến quý bạn đọc về việc Trang website http://tainguyenso.hce.edu.vn đã hoạt động trở lại.

Do các tài liệu trên website này là tài liệu nội sinh của trường Đại học Kinh tế Huế nên chỉ có CBGV, SV, HV, NCS của nhà trường mới có quyền sử dụng tài nguyên này. Để tham khảo các tài liệu này thì các bạn cần phải là thành viên của website. Nếu có gì chưa rõ, các bạn có thể liên hệ Mr Hồ Ngọc Duy, Email:hongocduy@hce.edu.vn hoặc SĐT:0935055135