Tin tức sự kiện » Thông cáo bạn đọc
Thông báo: V/v Tạm ngưng website: tainguyenso.hce.edu.vn
Ngày 02/06/2020
(V/v Tạm ngưng website: http://tainguyenso.hce.edu.vn)

Hiện nay, Server IBM 3650 M4 dùng để chạy website: http://tainguyenso.hce.edu.vn đang bị hỏng. Vì vậy, Thư viện Trường Đại học Kinh tế Huế thông báo đến CBGV và sinh viên được biết. Thư viện sẽ sớm khắc phục và đưa website http://tainguyenso.hce.edu.vn vào hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

CBGV  và SV có thể tìm kiếm tài liệu tại website: http://thuvienso.hce.edu.vn

Trân trọng thông báo !