Tin tức sự kiện » Thông cáo bạn đọc
Thông báo sử dụng Cơ sở dữ liệu Thomson Innovation
Ngày 03/03/2020
Cơ sở dữ liệu Thomson Innovation cung cấp hơn 100 triệu hồ sơ sáng chế. Bao gồm sáng chế của hầu hết các nước trên thế giới: Mỹ, Úc, Anh, Canada, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản,… đặc biệt sáng chế của các nước trong khu vực Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam,…) cùng với tiện ích phân tích xu hướng công nghệ dựa vào các sáng chế.

 

  • Là Cơ sở dữ liệu (CSDL) về sáng chế với hơn 100 triệu hồ sơ.
  • Cho phép truy cập hồ sơ sáng chế của hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á.
  • Là 1 CSDL tổng hợp, tập trung sáng chế trên toàn thế giới thuộc các lĩnh vực khác nhau như: công nghệ thông tin, điện – điện tử, hóa thực phẩm, xây dựng, cơ khí, sinh học, hóa học, y học,…
  • Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Đặc biệt, thông tin về các sáng chế được cập nhật liên tục, đảm bảo chất lượng thông tin luôn mới và luôn sẵn sàng phục vụ người dùng tin.
  • CSDL được thiết kế với giao diện thân thiện, mang tính khoa học cao. Đồng thời, tích hợp nhiều hình thức tra cứu khác nhau từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhu cầu của người dùng tin.

 

Thông tin truy cập:

- Địa chỉ truy cập: https://www.thomsoninnovation.com/login

- Tài khoản truy cập: 

+ Tên truy cập 1: tuanna@cesti.gov.vn
+ Mật khẩu 1: tuanna@1
+ Tên truy cập 2: hoangmi@cesti.gov.vn
+Mật khẩu 2: hoangmi@1

- Thời gian sử dụng: Đến 01/11/2020