Tin tức sự kiện » Thông cáo bạn đọc
Thông báo Về việc nộp khóa luận sinh viên K49 học theo tiến độ nhanh
Ngày 09/01/2019
Thông báo Về việc nộp khóa luận sinh viên K49 học theo tiến độ nhanh

Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa K49 học theo tiến độ nhanh, để thực hiên công tác lưu trữ và bảo quản khóa luận tốt nghiệp; Nhà trường thông báo đến các Khóa, giảng viên hướng dẫn và sinh viên khóa K49 học theo tiến độ nhanh khi nộp khóa luận cho Trung tâm Thông tin - Thư viện phải thực hiện các hồ sơ sau: 

Chi tiết xem file đính kèm