Tin tức sự kiện » Thông cáo bạn đọc
Chương trình học bổng Thạc sĩ của Đại học Huế dành cho lưu học sinh Lào
Ngày 27/07/2017
Nhiều hình thức học bổng toàn phần, học bổng bán phần, hỗ trợ học tập dành cho lưu học sinh Lào theo học các chương trình thạc sĩ tại Đại học Huế.

 

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/9/2017 đến ngày 6/10/2017 

Thời gian xét tuyển: từ ngày 9/10/2017 đến ngày 20/10/2017

 

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm

ĐH Huế