Tin tức sự kiện » Thông cáo bạn đọc
Chương trình học bổng Endeavour Quản lý của Chính phủ Australia niên khóa 2012.
Ngày 01/11/2011
Chương trình học bổng Endeavour Quản lý của Chính phủ Australia niên khóa 2012.

          

Chương trình học bổng Endeavour Quản lý của Chính phủ Australia cung cấp cơ hội phát triển chuyên môn như đào tạo về quản lý, học hỏi từ đồng nghiệp, đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng quản lý và điều hành quản lý cho những người có thành tích trong các lĩnh vực khác nhau trong đó có Việt Nam

Thời hạn nộp hồ sơ : từ ngày 1/11 đến 20/12/2011.                          

 Để biết thêm chi tiết xin liên hệ :

*       Cô: Trần Lê Hà

*      Điện thoại : 0437740138

*        Email: le-ha.tran@dfat.gov.au

               File đính kèm