Giới thiệu » Đội ngũ

Đội ngũ cán bộHiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Thư viện bao gồm 05 đồng chí. Trong đó, có 02 thạc sĩ và 03 cử nhân. Nhiệm vụ của mỗi cán bộ như sau:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Ths Lâm Hoàng My
ĐTCQ: 02343691197
ĐTDD: 0979771312
E-mail: 
lhmy@hce.edu.vn

 

 

 

Tổ trưởng 

-Điều hành và chịu trách nhiệm chung về Thư viện;  

-Bổ sung, biên mục tài liệu; 

-Khảo sát bạn đọc về thư viện;  

-Lập kế hoạch hướng dẫn sinh viên sử dụng các dịch vụ của thư viện; 

-Quản lý facebook, fanpage của thư viện; 

-Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng CTSV-TV;

 

2

Th.s Hồ Ngọc Duy
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343691197
ĐTDD:0935055135
Email: 
hongocduy@hce.edu.vn

- Phụ trách CNTT của Nhà trường; 

- Quản lý các website: thuvienso.hce.edu.vn; lib.hce.edu.vn; tainguyenso.hce.edu.vn; elearning.hce.edu.vn

- Quản lý các server của thư viện; Server tài nguyên số, server Elearning; phần mềm Thư viện Lacviet3.0;

- Phụ trách mạng wifi và mạng dây của nhà trường;

- Phụ trách các kết nối cho việc giảng dạy trực tuyến Elearning, zoom, Microsoft Team,,,

-Cùng phụ trách phòng Data Center

-Các công việc CNTT khác theo phân công của BGH và lãnh đạo phòng CTSV-TV.

 

 

3

CN. Nguyễn Bá Hưng
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343691197
ĐTDD: 0774595676
E-mail: 
nbhung@hce.edu.vn

-Biên mục tài liệu ( bản cứng) và bản mềm;

-Thu nhận các file khoá luận của SV;

-Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng CTSV-TV.

4

CN. Trần Thị Thanh Tâm
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343835056
ĐTDD: 
0369464062

E-mail: ttttam@hce.edu.vn

-Thống kê tình hình mượn và trả tài liệu;

-Giải đáp, hướng dẫn bạn đọc tra cứu tài liệu;

-Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng CTSV-TV.

5

CN. Lê Thị Phương
Chuyên viên.
ĐTCQ: 
02343835056
ĐTDD: 0773413136
Email: 
ltphuong@hce.edu.vn

-Quản lý tài sản,tài liệu tại phòng đọc tài liệu;

-Thống kê số lượng bạn đọc;

-Giải đáp, hướng dẫn bạn đọc tra cứu tài liệu;

-Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng CTSV-TV.

 

   

 

 

 

Hồ Ngọc Duy