Giới thiệu » Giới thiệu tổng quan

Tổng quan về Thư ViệnThư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế thành Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Kinh tế. Ngày 14/01/2020 Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế có quyết định số 38/QĐ-ĐHKT về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin-Thư viện và Phòng Công tác Sinh viên thành Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện.   

Thư viện hiện nay là một Tổ của Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện.  

Địa chỉ: Tầng 5 và tầng 6 nhà B_Trường Đại học Kinh tế_Số 99 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Tp.Huế.  

Điện thoại:  0234.3671197    

Email: thuvien@hce.edu.vn    

Website: http//www.lib.hce.edu.vn 

Fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.daihockinhtehue/

 

                 

Hồ Ngọc Duy