Giới thiệu » Giới thiệu chung

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện


Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế.


      Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc thu thập, tổ chức khai thác, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và hiệu quả cao. Với một vị trí quan trọng trong công tác đào tạo, từ ngày thành lập tới nay Trung tâm Thông tin - Thư viện luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường và sự giúp đỡ, cộng tác của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã phát triển về nhiều mặt như: vốn tài liệu, các trang thiết bị và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ.

Nguồn lực

 

TÀI LIỆU BẢN IN

TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Ø Sách Quốc văn : 19.317 bản

Ø Sách ngoại văn: 1.064 bản

Ø Sách điện tử ngoại văn: 43.000 bản

Ø Báo và tạp chí: 47 nhan đề

Ø Đề tài nghiên cứu KH: 51 bản

Ø Luận văn và khóa luận tốt nghiệp: 4.855 bản

 

Ø Sách tham khảo:33.000

Ø Khóa luận: 2.000

Ø Đĩa CD/CD ROM: 4.121

Ø CSDL điện tử:

Science Direct

   Proquest ABI InformComplete

   Proquest Dissertations& These

   Emerald Management Extra EMX175

   J.Ross

   World Scientific

  Ø Thư viện điện tử

http://lib.hce.edu.vn

Ø Thư viện số 

http://thuvienso.hce.edu.vn 

Ø Tài nguyên số 

http://tainguyenso.hce.edu.vn

           

 

 

Phòng tài liệu quốc văn

 Được tổ chức theo hình thức kho đóng      ( Dùng phiếu yêu cầu).

 Bao gồm các thể loại: giáo trình, sách tham khảo và sách kỹ năng.

 Chính sách  mượn và gia hạn tài liệu trực tuyến:

 

 

 

 Phòng CSDL và ngoại văn

 

 Quy mô :32 chổ ngồi. Trong đó có 16 máy tính bàn đã sẵn kết nối ADSL… và 16 chổ ngồi phục vụ đọc sách tại chỗ hoặc sử dụng Laptop.

 Bao gồm các  sách ngoại văn và  sách tiếng Việt, với nhiều ngành chuyên sâu thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính ngân hàng…

 Khoảng 47 đầu tạp chí nghiên cứu chuyên ngành

 

 

 

 

Phòng tài liệu nội sinh

 Được tổ chức theo hình thức kho mở tự chọn.

 Bao gồm các luận văn, khóa luận, các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong nhà trường. 

 

 

 

 

 Nhà sách Kinh tế

 

 Phát hành, cung cấp tài liệu dạy và học cho giảng viên và sinh viên. Cung cấp các sản phẩm dịch vụ, cung cấp văn phòng phẩm và các hàng hóa văn phòng phẩm

  Đây cũng là kho giáo trình với 20 đầu sách do các thầy cô trong trường biên soạn cho phép sinh viên mượn cả học kỳ. 

 

   

 

 

Dịch vụ thông tin 

 

ØTra cứu trực tuyến

ØĐọc tài liệu tại chỗ

ØMượn và gia hạn tài liệu

ØHướng dẫn tra cứu thông tin

ØCung cấp tài liệu học tập và đề cương môn học

ØTìm tin theo yêu cầu

ØPhotocopy tài liệu

ØCung cấp tài liệu học tập 

 Địa chỉ liên hệ 

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Tầng 5,6 - Nhà B, Trường Đại học Kinh tế Huế –99 Hồ Đắc Di – TP.Huế

Nhà sách Kinh tế: Tầng hầm nhà B, Trường ĐH Kinh tế Huế, 99 Hồ Đắc Di, TP.Huế

Email: thuvien@hce.edu.vn

Website: htttp://lib.hce.edu.vn

Website Thư viện số: http://thuvienso.hce.edu.vn 

Điện thoại liên hệ: 0234. 3938449