Giới thiệu » Giới thiệu chung

Thư viện


Trung tâm Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế thành Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Kinh tế. Ngày 19/02/2020 Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế có quyết định số 145/QĐ-ĐHKT về việc sát nhập Trung tâm Thông tin-Thư viện và phòng Công tác sinh viên thành Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện


      Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc thu thập, tổ chức khai thác, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và hiệu quả cao. Với một vị trí quan trọng trong công tác đào tạo, từ ngày thành lập tới nay Thư viện luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường và sự giúp đỡ, cộng tác của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, Thư viện đã phát triển về nhiều mặt như: vốn tài liệu, các trang thiết bị và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ. Tổ Thư viện được bố trí ở tầng 5 và tầng 6 tòa nhà B gồm có 03 phòng: 

1. Phòng mượn tài liệu

• Được tổ chức theo hình thức kho đóng ( Dùng phiếu yêu cầu).

• Bao gồm các thể loại: giáo trình, sách tham khảo và sách kỹ năng. 

• Chính sách  mượn và gia hạn tài liệu trực tuyến

2. Phòng Đọc

• Được tổ chức theo hình thức kho mở tự chọn. 

• Bao gồm các luận văn, khóa luận, các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong nhà trường. 

3. Phòng Biên mục và CSDL

• Là nơi để Biên mục các tài liệu 

• Quản lý CSDL của Thư viện

 

Nguồn Tài nguyên

 

TÀI LIỆU BẢN IN

TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Ø Sách Quốc văn : 19.317 bản

Ø Sách ngoại văn: 1.064 bản

Ø Sách điện tử ngoại văn: 43.000 bản

Ø Báo và tạp chí: 47 nhan đề

Ø Đề tài nghiên cứu KH: 51 bản

Ø Luận văn và khóa luận tốt nghiệp: 4.855 bản

 

Ø Sách tham khảo:33.000

Ø Khóa luận: 2.000

Ø Đĩa CD/CD ROM: 4.121

Ø CSDL điện tử:

Science Direct

   Proquest ABI InformComplete

   Proquest Dissertations& These

   Emerald Management Extra EMX175

   J.Ross

   World Scientific

  Ø Thư viện điện tử

http://lib.hce.edu.vn

Ø Thư viện số 

http://thuvienso.hce.edu.vn 

Ø Tài nguyên số 

http://tainguyenso.hce.edu.vn

           

Dịch vụ thông tin  

ØTra cứu trực tuyến

ØĐọc tài liệu tại chỗ

ØMượn và gia hạn tài liệu

ØHướng dẫn tra cứu thông tin

ØCung cấp tài liệu học tập và đề cương môn học

ØTìm tin theo yêu cầu

ØPhotocopy tài liệu

ØCung cấp tài liệu học tập 

 

 Địa chỉ liên hệ 

Thư viện Tầng 5,6 - Nhà B, Trường Đại học Kinh tế Huế –99 Hồ Đắc Di – TP.Huế

Email: thuvien@hce.edu.vn

Website: htttp://lib.hce.edu.vn

Website Thư viện số: http://thuvienso.hce.edu.vn 

Website Tài nguyên số: http://tainguyenso.hce.edu.vn

Điện thoại liên hệ: 0234. 3691197