Giới thiệu » Giới thiệu chung

Giới thiệu tổng quan


Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Kinh tế có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường. Ngày 04/01/2010, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Hành chính – Tổng hợp trực thuộc Đại học Kinh tế. Khi mới thành lập, Trung tâm gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, con người, kinh phí. Tới nay Trung tâm Thông tin – Thư viện có nhiều đổi mới: Được cải thiện về cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, vốn tài liệu thông tin khá phong phú, đa dạng nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường; Đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã phát triển nhanh về số lượng, chất lượng được nâng cao được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.


Địa chỉ liên hệ:
Tầng 6 nhà B_Trường Đại học Kinh tế_Số 99 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Tp.Huế.
Điện thoại: 0543. 883. 953
Email: thuvien@hce.edu.vn
Website: http//www.lib.hce.edu.vn       
              

Cơ sở vật chất:

-  Trung tâm TT-TV có tổng diện tích gần 1000 m2 gồm: các phòng Đọc, Mượn, phòng máy chủ và 2 phòng Internet.
-  Phòng đọc đã được trang bị máy lạnh, đủ điều kiện ánh sáng phục vụ cho việc tìm kiếm và đọc tài liệu.
-  Phòng máy được trang bị 50 máy tính được kết nối internet.
-  Vốn tài liệu:
+ Số bản sách quốc văn: 15.000.

+ Số bản sách ngoại văn: 2.000.

+ Tài liệu điện tử ngoại văn: 35.000 bản.

+ Báo và tạp chí: Trên  80 đầu.

+ Luận án, luận văn: 300 quyển.     

+ Khóa luận tốt nghiệp: 1.500 quyển.

+ Đề tài nghiên cứu khoa học  

+ Kỷ yếu, hội thảo, hội nghị

+ Các loại tài liệu khác

Đội ngũ cán bộ:
- Đội ngũ cán bộ cũng được lớn mạnh từ số lượng 02 cán bộ khi mới thành lập, đến nay tổng số cán bộ nhân viên của Trung tâm: 15 người.
- Trình độ chuyên môn: 04 Ths; 09 ĐH; 2 CĐ.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thông tin Thư viện với công việc và số điện thoại như sau:

STT

Họ và tên

Tổ /Nhiệm vụ

1

Th.s Phạm Phương Trung
Giám đốc Trung tâm
ĐTCQ:0543938449
ĐTDD:0914249899
E-mail: trunghue199@hce.edu.vn

Giám đốc Trung tâm
Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo công việc chung của đơn vị

- Xây dựng kế hoạch phát triển cho Trung tâm

- Quản lý tài sản, thiết bị của đơn vị.

2

Th.s Đặng Xuân Trí
Chuyên viên.
ĐTCQ: 0543938449
ĐTDD:0905106386
E-mail: tridx@hce.edu.vn

- Tổ trưởng Tổ CNTT

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT vào tình hình thực tế của nhà trường.

3

Th.s Hồ Ngọc Duy
Chuyên viên.
ĐTCQ: 0543938449
ĐTDD:0935055135
Email: hongocduy@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ CNTT

- Quản trị hệ thống mạng, mạng wifi của trường;

- Quản trị website thư viện, thư viện số;

- Quản trị phần mềm thư viện.

4

CN. Nguyễn Đức Phương
Chuyên viên.
ĐTCQ: 0543938449
ĐTDD: 0988.797681
E-mail: phuongnguyen@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ CNTT

- Biên tập viên Website.

5

CN. Lâm Hoàng My
Chuyên viên.
ĐTCQ:0543835056
ĐTDD:0979771312
E-mail: lhmy@hce.edu.vn

- Tổ trưởng Tổ Lưu hành.

- Phòng Quốc văn;

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về kế hoạch phát triển Thư viện;

- Phụ trách cho đọc giả mượn, trả và gia hạn tài liệu, làm thẻ thư viện.

6

CN. Nguyễn Bá Hưng
Chuyên viên.
ĐTCQ: 0543835056
ĐTDD: 01224595676
E-mail: nbhung@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phòng Quốc văn;

- Phụ trách cho đọc giả mượn, trả và gia hạn tài liệu, làm thẻ thư viện. 

7

Th.s Nguyễn Văn Chương    

Giảng viên.
ĐTCQ: 0543835056
ĐTDD:0914037538
E-mail: nvchuong@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phòng Ngoại văn và CSDL Khoa học.

8

CN. Phạm Trần Hồng Phúc
Chuyên viên.
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:0932500142
E-mail: pthphuc@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phòng Ngoại văn và CSDL Khoa học.

9

 

CN. Thân Bá Tuấn
Chuyên viên.
ĐTCQ:0543835056
ĐTDD:0935199634
E-mail: tbtuan@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phòng Tài liệu nội sinh.

- Phụ trách phòng đọc tự chọn sách, báo, tạp chí, khóa luận,..,và máy Photocopy.

10

CN. Lê Thị Phương
Chuyên viên.
ĐTCQ:0543835056
ĐTDD:01223413136
Email: ltphuong@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phòng Tài liệu nội sinh.

- Phụ trách phòng đọc tự chọn sách, báo, tạp chí, khóa luận,..,và máy Photocopy.

11

CN. Trần Thị Hương Thảo
Chuyên viên.
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:0916922080
E-mail: tththao@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phụ trách nhà sách Kinh tế.

12

CN. Lê Thị Thúy
Chuyên viên.
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD: 0905886631
E-mail: ltthuy@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phụ trách nhà sách Kinh tế.

13

CN. Hoàng Thi Kim Tuyến
Chuyên viên.
ĐTCQ: 
ĐTDD:0169434161
Email: htktuyen@hce.edu.vn

- Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về kế hoạch phát triển Thư viện;

- Biên mục tài liệu.

14

CN. Trần Thị Du
Chuyên viên.
ĐTCQ: 
ĐTDD: 0986698315
E-mail: ttdu@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Nghiệp vụ.

- Bổ sung tài liệu

15

CN. Trần Thị Thanh Tâm
Chuyên viên.
ĐTCQ: 01669464062
ĐTDD: E-mail: ttttam@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Nghiệp vụ.

- Xử lý tài liệu.

 

 

Hồ Ngọc Duy