Dịch vụ thông tin » Phát hành sách

Danh mục sách sắp phát hành của Nhà XB ĐH Kinh tế Quốc Dân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Danh mục sách 

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân xin trân trọng gởi tới quý khách hàng danh mục giáo trình và sách tham khảo về kinh tế sắp xuất bản như sau:  

 

SÁCH SẮP XUẤT BẢN

1

 GT Kiểm toán tài chính

2011

GS.TS Nguyễn Quang Quynh

Mới

2

 GT Quản trị kinh doanh

2011

GS.TS Nguyễn Thành Độ

TB

3

GT Quản trị kênh phân phối

2011

PGS.TS Trương Đình Chiến

TB

4

GT Quản trị chiến lược

2011

PGS.TS Ngô Kim Thanh

TB

Hồ Ngọc Duy