Dịch vụ thông tin » Tư vấn thông tin

Tư vấn bạn đọc


Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Thư viện nếu Quý độc giả có vấn đề gì thắc mắc cần trao đổi thì các bạn có thể liên hệ :


 Phòng mượn: 

 Mrs Trần Thị Thanh Tâm, Sđt: 0369466062, Email: ttttam@hce.edu.vn

 Phòng Đọc: 

Mrs Lê Thị Phương, Sđt: 0773413136, Email: ltphuong@hce.edu.vn                                              

Phòng Biên mục  và CSDL :  

Mrs  Lâm Hoàng My, Sđt: 0979771312, Email: lhmy@hce.edu.vn  

Mr Hồ Ngọc Duy, Sđt: 0935055135, Email: hongocduy@hce.edu.vn