Dịch vụ thông tin » Tư vấn thông tin

Tư vấn bạn đọcTrong quá trình sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện nếu Quý độc giả có vấn đề gì thắc mắc cần trao đổi thì các bạn có thể liên hệ :

        Phòng mượn: 

                  Mrs Trần Thị Yến, Sđt: 01666299219, Email: ttyen@hce.edu.vn 

         Mrs Lâm Hoàng My, Sđt: 0979771312, Email: lhmy@hce.edu.vn 

 Phòng Đọc: 

                   Mr Thân Bá Tuấn, Sđt: 0935199634 , Email: tbtuan@hce.edu.vn 

                   Mrs Hoàng Thị Kim Tuyến, Sđt: 0169434161, Email: htktuyen@hce.edu.vn  

        Phòng Internet:  

         Mr Hồ Ngọc Duy, Sđt: 0935055135, Email: hongocduy@hce.edu.vn