Dịch vụ thông tin » Tư vấn thông tin

Tư vấn bạn đọc


Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện nếu Quý độc giả có vấn đề gì thắc mắc cần trao đổi thì các bạn có thể liên hệ :


 Phòng mượn: 

 Mrs Trần Thị Thanh Tâm, Sđt: 01669466062, Email: ttttam@hce.edu.vn

 Mrs Lâm Hoàng My, Sđt: 0979771312, Email: lhmy@hce.edu.vn 

Phòng Đọc: 

Mrs Lê Thị Phương, Sđt: 01223413136, Email: ltphuong@hce.edu.vn 

Mrs Phạm Trần Hồng Phúc, Sđt: 0932500142, Email: pthphuc@hce.edu.vn                                                      

Phòng Ngoại văn:

Mr Nguyễn Văn Chương, Sđt: 0914037538, Email: nvchuong@hce.edu.vn

Mrs Trần Thị Hương Thảo, Sđt: 0916922080, Email:tththao@hce.edu.vn

Nhà Sách Kinh tế:  

Mr Thân Bá Tuấn, Sđt: 09135199634, Email: tbtuan@hce.edu.vn 

Mrs Lê Thị Thúy, Sđt: 0905886631, Email: ltthuy@hce.edu.vn 

Phòng Nghiệp vụ:   

Mrs Hoàng Thị Kim Tuyến, Sđt: 09694343161, Email: htktuyen@hce.edu.vn 

Mrs Trần Thị Du, Sđt: 0986698315, Email: ttdu@hce.edu.vn 

Phòng CNTT:  

Mr Đặng Xuân Trí, Sđt: 0905106386, Email: dxtri@hce.edu.vn  

Mr Hồ Ngọc Duy, Sđt: 0935055135, Email: hongocduy@hce.edu.vn