Dịch vụ thông tin » Sao chụp tài liệu

Sao lưu tài liệuHiện nay, Phòng Đọc của Thư viện có thêm dịch vụ Photocopy. Quý bạn đọc có thể Photocopy các tài liệu như sách, báo, tạp chí, chuyên đề, luận văn....Tuy nhiên, để tránh tình trạng đạo văn nên Thư viện chỉ cho phép bạn đọc photocopy một phần của chuyên đề, luận văn (<=20 trang/ quyển).

Hồ Ngọc Duy