Thư viện số

Thư viện số Trường Đại học Kinh tế HuếNhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của CBGV, sinh viên trong toàn trường. Ngày 15/10/2015, Trường Đại học Kinh tế Huế hợp tác với công ty tài liệu trực tuyến VDOC để xây dựng nên website: http://thuvienso.hce.edu.vn. Số lượng tài liệu hiện có trên website này là gần 2 triệu tài liệu bao gồm giáo trình, bài giảng, khoá luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, bài báo khoa học,...với đủ mọi ngành nghề, lĩnh vực và mọi cấp học. Để download tài liệu thì người dùng cần có tài khoản. Mỗi CBGV, Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh của nhà trường đều đã được cấp tài khoản và được download tài liệu miễn phí.

Website: http://thuvienso.hce.edu.vn

Hồ Ngọc Duy