Tài nguyên số

Tài nguyên số Trường Đại học Kinh tế HuếNhằm lưu trữ và bảo quản nguồn tài liệu nội sinh của nhà trường cũng như phụ vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của CBGV, Sinh viên trong nhà trường. Tháng 6/ 2016, Tổ Thư viện đã xây dựng nên website: http://tainguyenso.hce.edu.vn. Số lượng tài liệu hiện có trên website này là gần 7.000 tài liệu bao gồm: bài giảng, giáo trình, khoá luận, luận văn, luận án,...do các CBGV, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của nhà trường thực hiện. Đây là nguồn tài liệu nội sinh của nhà trường. Để download tài liệu thì người dùng cần phải có tài khoản. Mỗi CBGV, Sinh viên, Học viên, Nghiên cứu sinh của nhà trường đều đã được cấp tài khoản và được download tài liệu miễn phí.

Website: http://tainguyenso.hce.edu.vn

Hồ Ngọc Duy