Hướng dẫn sử dụng » Thông tin

Hướng dẫn Elearning: đăng kí/Yêu cầu mở khóa học mới


Để Đăng kí/ Yêu cầu mở khóa học mới GV thao tác như sau:


 Bước 1: Vào trang Elearning http://htt.hce.edu.vn/elearning và đăng nhập thành viên.

 Bước 2 : Vào mục Tất cả các khóa học.

 Bước 3: Chọn  Yêu cầu các khóa học

 Bước 4: Nhập các thông tin như: Tên môn học, Mã môn học, GV giảng dạy, Lí do mở môn học này.

 VD:  + Tên môn học:   Tin học đại cương - GV: Hồ Ngọc Duy

         + Mã môn học: THĐCN01

         + Lí do mở môn học này: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

 Bước 5: Chọn Yêu cầu khóa học mới. Sau đó hệ thống sẽ gửi yêu cầu mở khóa học mới đến Admin, Admin sẽ phản hồi Từ chối/ Chấp nhận đến GV.

 Để rõ hơn mời GV xem video

Hồ Ngọc Duy