Hướng dẫn sử dụng » Thư viện

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chống đạo văn


Nhằm hạn chế và phát hiện hành vi đạo văn của sinh viên, tháng 3/2017, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã đưahệ thống chống đạo văn vào hoạt động. Địa chỉ: http://daovan.hce.edu.vn


      

      Trước khi bảo vệ khóa luận thì sinh viên phải nộp file khóa luận ( file word, pdf) cho GVHD. GVHD sẽ vào hệ thống đạo văn để so khớp với CSDL đã được lưu trên hệ thống. Sau khi so khớp, hệ thống sẽ chỉ ra % những phần (đoạn) giống nhau và hiển thị cả file gốc. Tùy theo tỷ lệ % giống nhau mà GVHD cho phép sinh viên của mình được bảo vệ khóa luận hay không. Cách đăng nhập hệ thống như sau:

User: Chính là Tên địa chỉ webmail của các CBGV ( không bao gồm tên miền @hce.edu.vn)

Pass: Cũng là tên địa chỉ webmail của các CBGV ( không bao gồm tên miền @hce.edu.vn)

Ví dụ: CBGV có địa chỉ webmail là hongocduy@hce.edu.vn thì user và password chính là hongocduy.

Sau khi đăng nhập CBGV vào thay đổi mật khẩu.

Video Hướng dẫn sử dụng hệ thống chống đạo văn  

Hồ Ngọc Duy