Hướng dẫn sử dụng » Thư viện
 

Hướng dẫn đăng kí thành viên website http://tainguyenso.hce.edu.vn


Để download được tài liệu trên trang http://tainguyenso.hce.edu.vn thì các bạn phải đăng ký thành viên.


       

Hệ thống chỉ cho phép đăng kí thành viên khi người sử dụng là thành viên của trường Đại học Kinh tế Huế bao gồm: Giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Hệ thống sẽ nhận diện thành viên của trường thông qua địa chỉ email với tên miền @hce.edu.vn . Nếu người sử dụng đăng ký thành viên với các địa chỉ mail khác: gmail, yahoo,., thì hệ thống sẽ không cấp phép thành viên.

        Cách đăng ký thành viên mới như sau: 

1.  Vào địa chỉ  http://tainguyenso.hce.edu.vn

2. Chọn Đăng nhập, Trang các nhân

3. Chọn Thành viên mới

4. Nhập địa chỉ email với tên miền @hce.edu.vn

5. Chọn Đăng ký

6. Mở email và chọn đường link mà hệ thống vừa gửi đến

7. Đặt lại mật khẩu.

Video Hướng dẫn đăng ký thành viên website http://tainguyenso.hce.edu.vn

 

Hồ Ngọc Duy