Hướng dẫn sử dụng » Thư viện

Hướng dẫn download tài liệu trên CSDL PROQUEST Địa chỉ truy cập trang web: http://search.proquest.com/pqcentral/index?username=IPAUTO&password=IPAUTO

( Tự động truy cập thông qua địa chỉ IP của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Tầng 6 khu nhà B)

Giao diện CSDL  PROQUEST

1.  Tìm cơ bản: 

Phép tìm cơ bản cho phép tìm kiếm các bài báo theo từ khóa, hay theo cụm từ có trong các bài trích dẫn  

- Full textKhông phải bài báo nào trong ProQuest cũng cung cấp bài toàn văn. Bấm chọn ô này để có danh mục các bài toàn văn. Trong trường hợp tìm tin theo một chủ đề quá hẹp thì không nên dùng chức năng này. 

Peer-reviewedChức năng này cho phép tìm những bài báo đã được thẩm định nội dung.

 

 

 Lưu ý:  

+ Tìm theo cụm từ: Sử dụng dấu ngoặc kép nếu cụm từ tìm kiếm có từ 3 từ trở lên. Nếu cụm từ chỉ có 2 từ thì dấu ngoặc kép được dùng mặc định. Ví dụ: Tìm thông tin về Economic globalism, sử dụng dấu ngoặc kép hay không thì đều thu được kết quả như nhau.  

 

+ Ký tự đại diện: sử dụng dấu * sau một gốc từ (của từ khóa) để tìm các bài báo có chứa biến thể của gốc từ đó. Ví dụ: Khi gõ econom* ta sẽ tìm được các bài báo chứa economy, economics, economical. 

+ Dấu ? thay thế cho một ký tự trong hoặc cuối từ. Ví dụ: Khi gõ wom?n sẽ tìm được các tài liệu có chứa woman và women, hoặc organisation sẽ có kết quả là organisation hoặcorganization   

  2. Tìm nâng cao:   

-  Nhập từ khóa vào các ô

-  Chọn trường (field) thích hợp liệt kê trong menu sổ xuống ở bên phải, ví dụ trườngAuthor (Tác giả)

-  Sử dụng toán tử Boolean (AND, OR, NOT…) liệt kê trong menu sổ xuống ở bên trái để nối các từ khóa

- Nếu trong phép tìm kiếm có 4 từ khóa trở lên, chọn Add a row và lặp lại các bước như trên

 

 

3. Tìm theo Nhà xuất bản

-   Chọn chữ cái tương ứng theo chữ cái đầu tiên của tên báo hoặc tạp chí.

Ví dụ: Tìm  bài báo liên quan đến Economic Global trong E-Business Journal.

 Sau đây là video hướng dẫn truy cập và download tài liệu trên CSDL PROQUEST

 

Hồ Ngọc Duy