Hướng dẫn sử dụng » Thư viện
Mẫu đăng kí mua sách
Mẫu đăng kí mua sách
Hướng dẫn sử dụng hệ thống chống đạo văn
Nhằm hạn chế và phát hiện hành vi đạo văn của sinh viên, tháng 3/2017, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã đưahệ thống chống đạo văn vào hoạt động. Địa chỉ: http://daovan.hce.edu.vn
Hướng dẫn đăng kí thành viên website http://tainguyenso.hce.edu.vn
Để download được tài liệu trên trang http://tainguyenso.hce.edu.vn thì các bạn phải đăng ký thành viên.
Hướng dẫn download tài liệu trên CSDL PROQUEST
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tiện ích để đọc ebook
Những phần mềm tiện ích hỗ trợ cho việc khai thác tài nguyên thông tin ở thư viện. Dưới mỗi phần tóm tắt về phần mềm có link để download, bạn có thể lấy về dùng. Trường hợp link không hoạt động, hãy dùng Google tìm kiếm phần mềm có tên tương ứng để download về.