Hướng dẫn sử dụng » Thư viện
Mẫu đăng kí mua sách
Mẫu đăng kí mua sách
Hướng dẫn sử dụng hệ thống chống đạo văn
Nhằm hạn chế và phát hiện hành vi đạo văn của sinh viên, tháng 3/2017, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã đưahệ thống chống đạo văn vào hoạt động. Địa chỉ: http://daovan.hce.edu.vn
Hướng dẫn đăng kí thành viên website http://tainguyenso.hce.edu.vn
Để download được tài liệu trên trang http://tainguyenso.hce.edu.vn thì các bạn phải đăng ký thành viên.
Hướng dẫn sử dụng Website Tài nguyên số Dspace
Hiện nay, Trung tâm thông tin thư viện đã đưa Website Tài nguyên số Dspace vào sử dụng với địa chỉ: http://tainguyenso.hce.edu.vn
Hướng dẫn đăng nhập và download tài liệu trên trang website Thư viện số http://thuvienso.hce.edu.vn
Để download tài liệu trên trang Thư viện số http://thuvienso.hce.edu.vn , trước tiên bạn đọc phải có tài khoản do Trung tâm Thông tin Thư viện cấp. Chỉ có CBGV, sinh viên , học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường mới được Trung tâm TT-TV cấp tài khoản.
Hướng dẫn download tài liệu trên CSDL PROQUEST
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tiện ích để đọc ebook
Những phần mềm tiện ích hỗ trợ cho việc khai thác tài nguyên thông tin ở thư viện. Dưới mỗi phần tóm tắt về phần mềm có link để download, bạn có thể lấy về dùng. Trường hợp link không hoạt động, hãy dùng Google tìm kiếm phần mềm có tên tương ứng để download về.
Giới thiệu một số Website hữu ích cho việc tham khảo tài liệu miễm phí, không cần tài khoản và mật khẩu
Ngoài những CSDL mà TT TT-TV đã giới thiệu thì nay TT cũng xin giới thiệu một số website về lĩnh vực kinh tế hữu ích mà không cần đăng nhập và mật khẩu, download miễn phí.
Hướng dẫn gia hạn tài liệu trực tuyến
Để tạo điều kiện cho sinh viên và giáo viên trong việc gia hạn tài liệu, Trung tâm Thông tin Thư viện triển khai công cụ gia hạn trực tuyến Vebrary OPAC, cách gia hạn tài liệu trực tuyến tiến hành như sau:
Hướng dẫn Đăng nhập thành viên Website Thông tin - Thư viện
Hiện nay Trung tâm Thông tin - Thư viện đã hoàn thành Kho tài liệu điện tử với hàng ngàn tài liệu ngoại văn,luận văn tốt nghiệp, luận văn cao học,...Quý thầy cô và các bạn sinh viên có thể download, tham khảo tài liệu khi đã là thành viên của Website Thông tin - Thư viện.