Học Bổng
Học bổng của Viện Nghiên cứu Phát triển Indira Gandhi (Ấn Độ)
Ngày 15/04/2015
Viện Nghiên cứu Phát triển Indira Gandhi (IGIDR), với sự tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu Phát Triển Quốc tế của Canada (IDRC), đang mở chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ (trao đổi) và Hậu tiến sĩ cho các ứng viên ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam.
»
 
Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ của Chính phủ Đài Loan năm 2015
Ngày 09/04/2015
Đại học Huế đã nhận được thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về chương trình học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ của Chính phủ Đài Loan năm 2015, cụ thể như sau:
»
 
Thông báo tuyển sinh khóa 9 chương trình Thạc sĩ quốc tế OKAYAMA-HUẾ năm 2015
Ngày 09/04/2015
Đại học Huế thông báo tuyển sinh khoá 9 Chương trình Thạc sĩ quốc tế Okayama - Huế năm 2015 Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Nông nghiệp và Khoa học Môi trường.
»