Tài liệu điện tử » Luận văn
 Tìm hiểu về nhận thức và thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
 Tiêu đề  Tìm hiểu về nhận thức và thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
 Tác giả  Nguyễn Thị Phương Thúy
 Mô tả  
 Tải về Tóm tắt: http://www.mediafire.com/download.php?bgahyfqrvfka4aa
Mục lục: http://www.mediafire.com/download.php?50f355zbc9b89wf
Nội dung: Bạn không có quyền download file
Danh mục tham khảo: http://www.mediafire.com/download.php?04g6wjwh0t76apr
 Ngày cập nhật  25/01/2011 16:29:51