Tài liệu điện tử » Luận văn
 Đánh giá tác động kinh tế của lũ lụt năm 2009 và khả năng thích ứng của cộng đồng với lũ lụt tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
 Tiêu đề  Đánh giá tác động kinh tế của lũ lụt năm 2009 và khả năng thích ứng của cộng đồng với lũ lụt tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
 Tác giả  Nguyễn Thị Phương Ly
 Mô tả  
 Tải về Tóm tắt: http://www.mediafire.com/download.php?89wbquk8e25h283
Mục lục: http://www.mediafire.com/download.php?2l8rs88ir7z5zki
Nội dung: Bạn không có quyền download file
Danh mục tham khảo: http://www.mediafire.com/download.php?sxo8gfc1h3d2316
 Ngày cập nhật  25/01/2011 16:29:51