Cơ sở dữ liệu » CSDL miễn phí

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CSDL ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ IDEAS 

IDEAS cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất dành cho Kinh tế và có sẵn một cách tự do trên Internet. Dựa trên RePEc, nó chỉ mục hơn 2.400.000 mục nghiên cứu, trong đó hơn 2.200.000 có thể được tải xuống trong toàn văn. Trang web này là một phần của nỗ lực tình nguyện lớn nhằm tăng cường việc phổ biến các nghiên cứu về Kinh tế, RePEc, bao gồm siêu dữ liệu thư mục từ hơn 1.900 tài liệu lưu trữ tham gia, bao gồm tất cả các nhà xuất bản chính và các cửa hàng nghiên cứu. IDEAS chỉ là một trong vài dịch vụ sử dụng dữ liệu RePEc. Các tác giả được mời đăng ký với RePEc để tạo một hồ sơ trực tuyến. Sau đó, bất kỳ ai tìm kiếm một số nghiên cứu của họ ở đây có thể tìm thấy các chi tiết liên lạc mới nhất của bạn và danh sách các nghiên cứu khác của họ. Họ cũng sẽ nhận được một thông báo hàng tháng về sự phổ biến của các tác phẩm của họ, xếp hạng của họ và trích dẫn mới được tìm thấy.

http://ideas.repec.org

SSRN

SSRN (Social Science Research Network) là website cung cấp các nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trong đó kế toán là một lĩnh vực khá mạnh. Cơ sở dữ liệu của SSRN có gần 350.000 bản tóm tắt (abstract) và gần 300.000 bài báo toàn văn (full text) có thể download về miễn phí. Trong lĩnh vực kế toán, có thể tìm kiếm trong Mạng Nghiên cứu Kế toán (Accounting Research Network – ARN). SSRN là nơi các nhà nghiên cứu công bố các bài báo hay nghiên cứu của mình trước khi gửi đến các tạp chí chính thức. Qua SSRN, họ sẽ nhận được những góp ý để hoàn thiện nghiên cứu của mình. Số liệu thống kê về số lần download cũng là sự xếp hạng gián tiếp về mức độ ảnh hưởng của một nghiên cứu.

 http://ssrn.com

Hồ Ngọc Duy