Giới thiệu sách » Sách theo chuyên đề

Thuế 

THUẾ

 

 

 

STT

TÊN SÁCH

NĂM XB

NHÀ XB

TÁC GiẢ

GIÁ

1

Thuế (Lý thuyết, thực hành, hướng dẫn tính thuế BT & BG)

2009

NXB Tài Chính

ThS Dương Hồng Thủy

         70,000

2

Thuế  (Lý thuyết - Bài tập - Bài giải mẫu và đáp án)

2009

NXB Tài Chính

PGS.TS Phan Thị Cúc

         94,000

3

Luật thuế thu nhập cá nhân (Quyết toán - Kê khai thuế)
Văn bản hướng dẫn thi hành 2009

2009

NXB Tài Chính

Bộ Tài Chính

         37,000

4

Luật thuế GTGT - Thuế thu nhập doanh nghiệp
(Kê khai - Quyết toán thuế) Văn bàn hướng dẫn thi hành 2009

2009

NXB Tài Chính

Bộ Tài Chính

         50,000

5

215 Câu hỏi đáp và xử lý tình huống về luật thuế thu nhập cá nhân

2009

NXB GT - VT

MBA.Luật Sư Phan Thông Anh

         63,000

6

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế GTGT, thuế thu nhập cá
nhân (có hiệu lực ngày 01/01/2009)

2008

NXB Tài Chính

Bộ Tài Chính

         81,000

7

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng (Đã được sửa đổi, bổ sung đến Quý I năm 2007)

2007

NXB Tài Chính

NXB Tài Chính

         60,000

8

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (Đã được sửa đổi, bổ sung đến Quý I năm 2007)

2007

NXB Tài Chính

NXB Tài Chính

         70,000

9

Cẩm nang pháp luật về thuế, tài chính đối
với kế toán trưởng doanh nghiệp

2004

NXB Thống kê

Mai Văn Lâm

       250,000

10

Hệ thống chính sách mới Tài chính Kế toán Thuế Lao động Tiền lương áp dụng  HCSN

2003

NXB Thống kê

Minh Nhị-Quang Huy

       195,000

 

Hồ Ngọc Duy