Giới thiệu sách » Sách theo chuyên đề

Bộ sách Tinh hoa Quản trịCÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA

 

BỘ SÁCH TINH HOA QUẢN TRỊ

 

 

TT

Tên sách

Tác giả

NXB

Năm XB

 Giá   

1

Tinh hoa quản trị T1

Alphabooks biên soạn

NXB LĐ-XH

2009

49,000

2

Tinh hoa quản trị T2

Alphabooks biên soạn

NXB LĐ-XH

2009

49,000

3

Tinh hoa quản trị T3

Alphabooks biên soạn

NXB LĐ-XH

2009

49,000

 

Hồ Ngọc Duy