Thông báo
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2019, lần 1
Ngày 14/12/2018
Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh cao học năm 2019, đợt 1 gồm 5 chuyên ngành, chương trình: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và Quản lý du lịch bền vững.

* Các mốc thời gian như sau:

- Ngày thi tuyển sinh dự kiến: 30 và 31 tháng 3 năm 2019

- Ngày hết hạn nhân hồ sơ cho các đối tượng có bằng đại học ngành đúng, phù hợp hoặc đã bổ sung kiến thức: 28 tháng 2 năm 2019

- Ngày hết hạn nhận hồ sơ cho các đối tượng thuộc diện bổ sung kiến thức: Ngày 04 tháng 01 năm 2019

- Ngày bắt đầu ôn thi tuyển sinh: Ngày 01 tháng 3 năm 2019

* Thi tuyển sinh và đào tạo:

- Thành phố Huế

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

* Tải mẫu hồ sơ dự tuyển: LINK 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh (Về điều kiện dự thi, miễn thi ngoại ngữ, hồ sơ dự tuyển...)