Thông báo
Gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực JDS 2018 bậc Thạc sĩ
Ngày 07/11/2018
Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) là học bổng toàn phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ năm 2000 cho Việt Nam. JDS hướng đến đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên hiện đang làm việc tại các cơ quan nhà nước và các trường ĐH, CĐ công lập trên cả nước.

Liên quan đến việc tuyển sinh học bổng JDS 2018, Ban Điều hành Chương trình học bổng JDS quyết định gia hạn nộp hồ sơ cho tất cả các trường và ngành học. (Cụ thể xem bảng dưới đây). Hạn mới là 17h ngày 12 tháng 11 năm 2018. 
Vui lòng truy cập JDS website để tải bộ hồ sơ dự tuyển và các tài liệu hướng dẫn
http://jds-scholarship.org/country/vietnam/