Thông báo
Giới thiệu sách mới tháng 10.2018
Ngày 15/10/2018
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng gửi đến quý thầy cô và các bạn sinh viên danh mục sách mới vừa được bổ sung vào đầu tháng 10/ 2018(theo danh mục đính kèm). Hy vọng rằng các tài liệu mà thư viện giới thiệu sẽ góp phần giúp bạn đọc tìm được những cuốn sách hay và bổ ích. Trân trọng cảm ơn.

 

STT

Nhan đề

Vị trí

SL

Giá tiền

Nhà XB

NămXB

1

Kiểm toán / Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

LIB.HCE.Vđ

10

180,000

Kinh tế

2017

2

Niên giám thống kê Việt Nam 2017 / Tổng cục thống kê.

LIB.HCE.Vđ

5

500,000

Thống kê

2018

3

Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 / Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế.

LIB.HCE.Vđ

5

250,000

Thống kê

2018

4

Bài tập kiểm toán / Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

LIB.HCE.VT

10

75.000đ

Kinh tế

2015

5

Giáo trình thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Dành cho chương trình tiền tiến sĩ / Nguyễn Văn Thắng.

LIB.HCE.VT

10

120,000

Đại học Kinh tế Quốc dân

2014

6

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty / Nguyễn Mạnh Quân.

LIB.HCE.VT

10

88.000đ

Đại học Kinh tế quốc dân

2015

7

Kinh tế nông nghiệp / Phạm Thị Ngọc Sương.

LIB.HCE.VT

10

53.000đ

Kinh tế

2018

8

Kiểm toán / Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

LIB.HCE.VT

10

160,000

Kinh tế

2014

9

Thiết kế nghiên cứu định tính / Catherine Marshall, Gretchen B. rossman.

LIB.HCE.VT

5

150,000

Kinh tế

2015

10

Dự án sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng Biến đổi khí hậu - VIE/033: Kỷ yếu các kết quả và hoạt động can thiệp của dự án 2014 - 2017 / Katja Majcen.

LIB.HCE.VV

1

Sách tặng

 

2018

11

Giáo trình văn hóa kinh doanh / Dương Thị Liễu.

LIB.HCE.VV

10

118,000

Đại học kinh tế quốc dân

2013

12

Kiểm toán: Tập 1/ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

LIB.HCE.VV

10

85.000đ

Kinh tế

2014