Thông báo
Danh mục sách mới tháng 3/ 2018
Ngày 23/03/2018
Trung tâm Thông tin - Thư viện kính thông báo đến quý bạn đọc mục danh mục sách mới tháng 3/ 2018

 

STT

Nhan đề

Vị trí

SL

Giá tiền

Ghi chú

1,

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Hỏi và đáp.

LIB.HCE.VV

19

Sách tặng

 

2,

Cẩm nang công tác thư viện / Nguyễn Phương.

LIB.HCE.Vđ

1

350.000đ

 

3,

Du lịch cộng đồng / Bùi Thị Hải Yến, Phạm Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Thị Hiền Thanh, Phạm Bích Thủy.

LIB.HCE.VT

10

78.000đ

 

4,

Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn / Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương.

LIB.HCE.VT

10

111.000đ

 

5,

Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương.

LIB.HCE.VT

10

109.000đ

 

6,

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường: Trình tự thẩm định và xử lý vi phạm về môi trường / Triệu Trung Dũng.

LIB.HCE.VV

10

36.000đ

 

7,

Quản trị khách sạn: Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo / Bùi Xuân Phong.

LIB.HCE.VV

10

109.000đ

 

8,

Quy hoạch bảo vệ môi trường cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn / Đặng Trung Thuận, Lê Trình, Trịnh Phương Ngọc, Đặng Trung Tú.

LIB.HCE.VT

10

295.000đ

 

9,

Sổ tay một số khái niệm gian lận cơ bản trong doanh nghiệp / Nguyễn Đình Ngữ.

LIB.HCE.VV

2

Sách tặng

 

10,

Thống kê trong kinh tế và kinh doanh / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams; Hoàng Trọng dịch.

LIB.HCE.VT

5

470.000đ

 

11,

Đánh giá tác động môi trường và xã hội: Các dự án đầu tư trong nước và quốc tế / Lê Trình.

LIB.HCE.VT

9

126.000đ