Thông báo
Tài khoản truy cập website thư viện
Ngày 10/03/2018
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Thư viện có 03 website phục vụ cho các bạn đọc:

 1. Trang thông tin Trung tâm Thông tin Thư viện:   http://lib.hce.edu.vn

Trang này cung cấp 43.000 tài liệu chuyên ngành Kinh tế bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Cách đăng nhập như sau:

user: mã sv (Ví dụ: 14k123456)

password: mã sv (Ví dụ: 14k123456)

Lưu ý: chữ k viết thường

 2. Trang Tài nguyên số:   http://tainguyenso.hce.edu.vn

Trang này cung cấp hơn 4.000 tài liệu là khóa luận, luận văn, luận án, bài giảng,...do các CBGV và sinh viên của trường Đại học Kinh tế Huế biên soạn.

Cách đăng nhập như sau:

user: mã sv + @hce.edu.vn  (Ví dụ: 14k123456@hce.edu.vn)

password: mã sv + @hce.edu.vn  (Ví dụ: 14k123456@hce.edu.vn)

Lưu ý: chữ k viết thường

 3. Trang Thư viện số:   http://thuvienso.hce.edu.vn

Trang này do trường Đại học Kinh tế Huế liên kết với công ty tài liệu trực tuyến VDOC thực hiện. Số tài liệu hiện có trên trang này là gần 2 triệu tài liệu với đủ các ngành nghề và lĩnh vực, không giới hạn download, dung lượng.

Cách đăng nhập như sau:

user: mã sv (Ví dụ: 14k123456)

password: mã sv (Ví dụ: 14k123456)

Lưu ý: chữ k viết thường

Hoặc:  

User: hce_01                    User: hce_02

pass: hce_01                    Pass: hce_02

Tương tự cho hce_02,...,05

Quá trình sử dụng nếu có gì thắc mắc thì các bạn có thể gửi mail hoặc chat online trực tuyến:

email: hongocduy@hce.edu.vn hoặc SĐT: Thầy Duy 0935055135