Thông báo
Thông báo
Ngày 30/05/2016
V/v tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Huế thông báo đến các cán bộ giảng dạy hợp đồng chưa có chứng chỉ sư phạm, viên chức là giảng viên hoặc giảng viên chính đủ điều kện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) hoặc giảng viên cao cấp,...

Cụ thể như sau:  DOWNLOAD FILE THÔNG BÁO