Thông báo
Thông báo Tập huấn
Ngày 13/10/2016
V/v Tập huấn sử dụng thư viện cho sinh viên khóa K50 hệ CQ

           Để giúp sinh viên Khóa 50 hệ chính quy, Trường ĐHKT Huế nắm rõ cách thức tra cứu, tìm kiếm tài liệu nhằm khai thác nguồn lực thông tin hiện có tại Thư viện. Đồng thời, giúp sinh viên sử dụng Thư viện số http://thuvienso.hce.edu.vn;  CSDL điện tử; Tài nguyên số Dspace, email cá nhân theo tên miền hce... phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên. Trung tâm Thông tin – Thư  viện thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 50 hệ chính quy kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn sử dụng thư viện (File đính kèm).