Thông báo
Hướng dẫn gia hạn tài liệu trực tuyến
Ngày 29/09/2015
Để tạo điều kiện cho sinh viên và giáo viên trong việc gia hạn tài liệu, Trung tâm Thông tin Thư viện triển khai công cụ gia hạn trực tuyến Vebrary OPAC, cách gia hạn tài liệu trực tuyến tiến hành như sau:

1Vào website của trung tâm Thông tin Thư viện tại địa chỉ http://lib.hce.edu.vn

  2. Chọn vào chức năng TRA CỨU OPAC (phía bên trái màn hình), giao diện tra cứu tài liệu xuất hiện.

   3. Chọn vào mục Thông tin cá nhân, nhập mã số thẻ thư viện ( số mã vạch trên thẻ ) vào ô Mã đọc giả, Không cần nhập Mật mã. Chọn vào Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống như hình dưới.

  4. Danh sách tài liệu đang muợn và những thông tin liên quan xuất hiện như hình dưới, chọn vào dòng chữ Xin gia hạn ở cuối dòng để tiến hành gia hạn.

 

 Giao diện mới xuất hiện như hình dưới. Lúc này có thể chọn vào mục Xin gia hạn để thực hiện ( nên gõ địa chỉ thư điện tử của mình vào để Trung tâm Thông tin Thư viện có thể gửi thông báo tới khi cần thiết)

 

 5. Sau khi thực hiện xong website sẽ xuất hiện việc gia hạn đã hoàn thành và chờ hệ thống xử lý.

CHÚ Ý:

1.      Để bảo mật thông tin cá nhân, sau khi đăng nhập chọn mục Đổi mật mã đăng nhập để thay đổi mật mã cá nhân

2.      Thời gian gia hạn qua hệ thống tương đương với thời gian mượn hoặc thời gian gia hạn trực tiếp.  Bạn đọc chỉ được phép gia hạn 01 lần, thời gian gia hạn là 10 ngày được tính từ thời điểm thao tác gia hạn hoàn tất..

3.      Hệ thống chỉ cho phép gia hạn tài liệu khi cuốn tài liệu đó chưa quá hạn, để thời gian gia hạn được tối đa nên thực hiện gia hạn vào ngày cuối cùng của hạn trả hoặc gia hạn trước.

Chi tiết mời các bạn xem video Gia hạn tài liệu trực tuyến