Tài liệu điện tử » Khóa luận
Từ khóa   Tìm theo  
 

STT Tiêu đề Tác giả Ngày cập nhật
21 Đánh giá tác động của chất thải rắn đô thị đến chất lượng môi trường ở Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Tâm 25/01/2011
22 Thực trạng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Lê Thị Doãn 25/01/2011
23 Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng keo tai tượng tại xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế Nguyễn Công Đạt 25/01/2011
24 Thực trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực Bắc sông Hương của Công ty TNHH Nhà nước MT&CTĐT Huế Nguyễn Thị Hoa 25/01/2011
25 Tình hình giao đất trồng rừng và hiệu quả kinh tế trồng rừng tại Xã Đakrông – Huyện Đakrông – Tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Phương Thảo 25/01/2011
26 Tác động của quá trình đô thị hóa tới kinh tế hộ nông dân tại Phường Thủy Phương, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thảo 25/01/2011
27 Thực trạng và hiệu quả sử dụng hầm khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi ở xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Dịu 25/01/2011
28 Những giải pháp việc làm bền vững cho lao động ở xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu Phan Thị Lệ 25/01/2011
29 Ảnh hưởng của nước thải nhà máy tinh bột sắn FOCOCEV đến sản xuất, đời sống người dân xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Huỳnh Bảo Châu 25/01/2011
30 Tìm hiểu phương pháp tính phí nước thải và đề xuất mức phí nước thải sinh hoạt tại phường Thuận Thành,thành phố Huế Trần Xuân Bin 25/01/2011
31 Thực trạng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng của các hộ sản xuất tại xã Thủy Tân – Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế Dương Thị Hà Nhi 25/01/2011
32 Đánh giá hiệu quả sản xuất cói ở xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Hà Thị Lọc 25/01/2011
33 Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su của các nông hộ ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Hồ Thị Mộng 25/01/2011
34 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tinh bột sắn của nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế Hoàng Thị Lanh 25/01/2011
35 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị Lê Ngọc Anh 25/01/2011
36 Tình hình tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Lê Như Trang 25/01/2011
37 Tác động vốn vay của Ngân hàng CSXH đến xóa đói giảm nghèo ở huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Văn Minh 25/01/2011
38 Hiệu quả kinh tế sản xuất rau ở xã Xuân Hòa – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An Nguyễn Thành Luân 25/01/2011
39 Hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Hiệu 25/01/2011
40 Tín dụng NHCSXH đối với xoá đói giảm nghèo tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm Thị Minh Hồng 25/01/2011