Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » Hệ thống kinh doanh
 Corporate governance and the global financial crisis: international perspectives
 Tiêu đề  Corporate governance and the global financial crisis: international perspectives
 Tác giả  William Sun, Jim Stewart, David Pollard.
 NXB  Cambridge University Press
 Năm XB  2011
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51