Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KT Tài nguyên Môi trường
 Implicit Measures for Social and Personality Psychology
 Tiêu đề  Implicit Measures for Social and Personality Psychology
 Tác giả  Laurie A. Rudman
 NXB  Sage
 Năm XB  2011
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51