Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KT Tài nguyên Môi trường
 Knowledge Managerment and Business Stategies
 Tiêu đề  Knowledge Managerment and Business Stategies
 Tác giả  El-sayed Abou- Zeid
 NXB  Reference
 Năm XB  2008
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  25/01/2011 16:29:51