Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KT Tài nguyên Môi trường
 Introduction to Statistical Mediation Analysis
 Tiêu đề  Introduction to Statistical Mediation Analysis
 Tác giả  David P. MacKinnon
 NXB  USA
 Năm XB  2008
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  25/01/2011 16:29:51