Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KT Tài nguyên Môi trường
 Input - Output Economics
 Tiêu đề  Input - Output Economics
 Tác giả  Wassily Leontief
 NXB  Oxford
 Năm XB  1986
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  25/01/2011 16:29:51